За свинекомплекса

Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД е един от най-големите производители на свинско месо в страната, като произвежда над сто вида трайни и малотрайни продукта от свинско месо.

Магазини

Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД разполага с 13 фирмени магазина, разположени на територията на страната в градовете София, Бургас, Русе и Стара Загора.

Свинекомплексът разполага с:

W

20 000 прасета

W

2 000 свине майки

W

Над 200 души персонал

W

3000 дка. посевни площи

W

Силози за 7 500 т. зърно

W

Фуражен цех

W

13 фирмени магазина

W

Модерен цех за месопреработка, съобразен с най-високите европейски стандарти