Месо и месни продукти Голямо Враново

Качество, в което ще се убедите сами…

Магазини за месо и месни продукти

Традиции от 1973 година

За свинекомплекса

Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД е един от най-големите производители на свинско месо в страната, като произвежда над сто вида трайни и малотрайни продукта от свинско месо.

Нашите Магазини

Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД разполага с 13 фирмени магазина, разположени на територията на страната в градовете София, Бургас, Русе и Стара Загора.

Няколко цифри за нас …

20 000 прасета

Над 200 души персонал

Силози за 7 500 т. зърно

13 фирмени магазина

2 000 свине майки

3000 дка. посевни площи

Фуражен цех

Модерен цех за месопреработка

…другото ще оставим да разберете сами

ПОСЕТЕТЕ НАЙ-УДОБНИЯ ЗА ВАС МАГАЗИН